Sifarişlə qurban kəsimi

Siz sifariş edirsiniz, biz sizin adınızdan kəsib və ehtiyaclı ayilələrə paylayırıq